Sta je nog maar net of juist al jaren voor de klas en wil je meer investeren in jezelf om gemotiveerd te blijven, meer uit jezelf te halen of je beroep nog professioneler uit te oefenen? Bij mij kan je terecht voor onafhankelijke en persoonlijke coaching en ondersteuning.

Of misschien wil je juist gaan starten in het onderwijs. Bijvoorbeeld als zijinstromer of als jonge startende docent met een vers diploma van de academie op zak. Ook dan is het fijn om een onafhankelijke coach naast je te hebben. Het is bewezen dat de eerste vijf jaar cruciaal zijn voor beginnende docenten.

Onderwijs is dynamisch. Nieuwe onderwijsvisies volgen elkaar in hoog tempo op en er is ook aardig wat concurrentie op de onderwijsmarkt. Van de docent wordt steeds meer flexibiliteit verwacht en de bereidheid om zich te ontwikkelen. Sinds 2019 is er het Lerarenportfolio, door de overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat leraren zich blijven ontwikkelen. Redenen genoeg dus voor doorlopende professionele ontwikkeling.

https://www.vo-raad.nl/themas/ontwikkeling-leraren

Coaching kan bijvoorbeeld door middel van meerdere coachsessies, supervisie of coaching on the job. Of een combinatie hiervan.

Bij transitioneel coachen volg je een traject dat verder gaat dan ontwikkelingsgericht coachen. Deze vorm van coachen is het meest geschikt als je duidelijk hebt vastgesteld dat je toe bent aan verandering.

Ik geloof in continu leren en reflecteren. Docent zijn is een prachtig beroep wat ik zelf jarenlang met veel plezier heb uitgeoefend. Met mijn coachingsaanbod voor docenten bied ik antwoorden op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van motivatie, slb-competenties, werkdruk, werkgeluk, vitaliteit of loopbaanontwikkeling. Alle trajecten zijn persoonlijk, op maat gemaakt en erop gericht om een blijvende ontwikkeling of verandering te brengen.

Wil je meer weten over mij en wat ik voor je kan betekenen. Neem dan contact met me op.

christi.coacht@gmail.com

In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op ‘alle vormen van’ deskundigheidsbevordering en professionalisering ter waarde van een bedrag van 600 euro. Persoonlijke coaching valt hier ook onder.