Privacy reglement website

Privacy

Sideriuscoaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

Christi Siderius, Sideriuscoaching, christi.coacht@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sideriuscoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via christi.coacht@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sideriuscoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
  • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Sideriuscoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opstap Training en Coaching) tussen zit.

Klachtenregeling:

1. Indien een cliënt klachten heeft, kan hij/zij deze melden bij Christi Siderius via het contactformulier op deze site. Er wordt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. Indien de klacht niet direct mondeling  tot tevredenheid wordt afgehandeld, dient cliënt de klacht schriftelijk binnen 4 weken na de training in te dienen. Sideriuscoaching dient de ontvangst van de schriftelijke klacht binnen één week te bevestigen.

2. Klachten moeten door Sideriuscoaching binnen twee maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de cliënt hiervan binnen vier weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer Sideriuscoaching verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

3. Een klacht wordt door Sideriuscoaching altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Op klachten wordt door Sideriuscoaching binnen vier weken gereageerd, ongeacht of er wel of niet uitsluitsel is.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Sideriuscoaching geregistreerd en voor de duur van 7 jaar bewaard.